Project Description

Film zrealizowany dla Centrum Gospodarki Społecznościowej oraz agencji Mind Progress. Materiał został zrealizowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.